Termomodernizacja budynku usługowo-magazynowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa:5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.1 współfinansowanego ze środków europejskich


Kompleksowa modernizacja budynku usługowo magazynowego poprzez realizację działań mających na celu zwiększenie jego efektywności energetycznej.

 

Głównym zamierzeniem jest zmniejszenia zużycia ciepła na ogrzewanie budynku, obniżenie poziomu zużycia energii, zmniejszenie kosztów utrzymania nieruchomości, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w bud. objętym dofinansowaniem.

 

wskaźniki produktu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły swoją efektywność energetyczną; liczba zmodernizowanych energetycznie budynków; powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji;


wskaźniki rezultatu: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej; zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej.

 

Wartość projektu: 1 363 906,22 zł PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 719 706,43 PLN

502 100 681
81 58 50 270 
kontakt@vegabud.pl
vegabud@o2.pl
Fajsławice 102 
21-060 Fajsławice

Copyright 2020. VEGABUD S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

Masz pytanie? Napisz!
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!